DE 7 VALFARTSKIRKER I ROM

ERIKTHEPILGRIM

DE 7 VALFARTSKIRKER I ROM

Tilbage i midten af et 1500 århundrede fik pilgrimsfærd et voldsomt opsving under mod reformationen. i Jubelåret 1575 var der i Rom 145.000 pilgrimme og i 1625 var tallet steget til 600.000. 

Den romerske "apostel" San Philippo Neri satte pilgrimsfærden sat i system i Rom i sidste havldel af 1500 tallet.

De 7 valfartskirker blev kernepunktet, idet der i disse indgik de 4 Pavelige Basilicaer.

Det er selv idag muligt at vandre mellem De 7 Valfartskirker på 2-3 dage. Der er 24 km imellem dem. Metro og taxa kan med lethed anvendes og gør bestemt ikke oplevelsen mindre mindeværdig.

Basilica Papale di San Pietro in Vaticano

Baclicaen er den første af de 4 hovedbasilicaer i Rom.Den er en af verdens største kirkebygning. Den nuværende afløste en oldkirke opført af Constantin fra 322-333. Den nuværende kirke blev påbegyndt i 1506 og indviet i 1626 og er bygget på det sted hvor Saint Pietro (skt. Peter) og Roms første pave blev korsfestet og begravet. Michelangelo fik at daværende pave frie hænder

til at færdiggøre byggeriet. Skt. Peter er hvilende under hovedalteret. Indtil flere paver er stedt til hvile i basilicaen. Den er overdådigt udsmykket med ikke mindre end 44 altre, 395 skupturer, 778 søjler og135 mosaikker. Der er 5 store porte ind til basilicaen. Den ene er den Hellige Dør - Porta Santa. Kirkegukvet er 200 m langt. Bygnen er 136 m høj inkl. kuplen.

Basilicanen er en af de 7 valfartskirker i Rom.

Basilicaen er åben 7 til 18.30.

Basilica Papale di San Paolo fuori le mura

Baclicaen er en af de 4 pavelige hovedbasilicaer i Rom. Den første kirkebygning blev opført i år 324.

Allerede i 386 blev den udvidet. I det 5. århundre de var den større end daværende Peterskirken. I de mellemliggende år frem til 1823 blev basilicaen ombygget, tilbygget renoveret invendig og udvendig. I 1823 under reparationsarbejde brændte basilicaen ned og derfra og til 1855 blev

nyopført og nyindrettet som den tog sig ud før branden. Under Basilicaens højalter er Saint Paolos sargufag. Det skal erindres, at hans hvovedskal hviler som relikvie i

Basilica Papale di San Giovanni in Laterano.

Basilicanen er en af de 7 valfartskirker i Rom.

Basilicaen er åben 7 til 19.

Basilica di San Sebastiano fuori le mura

Langs Via Appia Antica er der flere catacomber Disse undergrunds kirkegårde blev brugt af kristne til at begrav deres afdøde og sikre martyrerne en gravplads. Catacomben er kendt side et 3. århundrede. San Sebastino var en kendt romersk martyr i det 3. århunderde Over catacomben blev allerede i det 4. århundrede bygget en bacilica og den nuværende er date- 

ret til 1612. I basilicaens højalter hviler relikvierne af den pil som dræbte San Serbastino og noget af den søjle, han var fæstet til ved sit matyrium. 

Basilicaen er en af de 7 valfartskirker.

Basilicaen er åben  9 - 17

Basilica Papale di San Giovanni in Laterano

Basilicaen er en af de 4 hovedbesilicaer i Rom. Basilicaen er endvidere bispedømmet Roms domkirke og dermed Pvens sæde og en del af Vaticanstaten of den katolske kirke formeste domkirke. Kirken er viet til Jesus Kristus, Johannes Døberen og Evangelisten Johannes.

Den første kirke rejstes af Constantin i 324 og derefter en ny kirke i år 460. I 900 tallet efter

et jordskælv blev endnu en ny krike bygget og i 1308 brændte den daværende kirke helt ned og inden den var færdi brændte den endnu en gang ned i 1360. Den nuværende bygning er fra 1650. Basilicaen er den næststørste i Rom.

I baldakinen over højalteret er relikvier i form af Apostlene Peter og Pouls hoveder hvilende.

Basilicaen er en af de 7 valfartskirker i Rom.

Basilicaen er åben 7 til 18.30.

Basilica San Croce di Gerusalemme

Basilicaen er en såkaldt mindre basilica. Ifølge traditionen er basilicaen opført i år 325 til at huse de relikvier, som Santa Helena - kejser Constatins moder - bragte med tilbage fra Jerusalem ved hendes pilgrimsfærd, herunder bl.a. 3 små stykker fra Det Sande Kors, et søm, 2 torne af Den Sande Tornekrone, et stykke af Den Sande Svamp o.f.. I det 800 århundrede blev basilicaen ombygget og i 1100 tallet 

ombygget. I 1700 tallet blev basilicaen nok engang ombygget til dens nuværende udseende i barokstil. I det 2000 århundrede har basilicaen været omgæret med skadaler, idet der er blevet udøvet en litugi, der ikke er i overensstem melse med den traditionelle og "iregulær" levned af gejstlige. Men det er der nu rettet op på.

Basilicaen er åben 7-12.45 og 14-19.

Basilica Papale di San Lorenzo fuori le Mura

Basilicaen er en såkaldt mindre basilica. Den er samtidig en af de 7 valfartskirker i Rom. Den er beliggende "udenfor muren".  Det var i datiden ikke tilladt at blive begravet inden for murerne.

Basilicaen er bygget over Saint Lorenzos grav.

Den første kirke belv bygget i 258 af Constatine og blev senere i år 580 erstatet af en ny. Igen i 1300 tallet blev kirken ombygget og i år 1943 blev basilicaen bombet og genopbygget i 1948.

I krypten under højalteret er Saint Lorenzos sagofag. Der er også flere gjestlige begravet i basilicaen.

Saint Lorenzo var en af de 7 første dikoner i Rom og ansvarlig for at hjælpe de fattige og sørge for kirkens aktriver og fordelingen af den. Han blev martyr i år 258.

Basilicaen er en af de 7 valfartskirker i Rom.

Basilicaen er åben 9-12 og 15.30-19.

Basilica Papale di Santa Maria Maggiore

Amerika. Basilicaen har det højeste kriketårn i Rom.

Straks man kommer ind i Basilicaen kommer ens opmærksomhed mod hovedalte ret og under dette ser man en dobbelttrappe, der fører ned til en mindre alter.

Under hovedalteret er et relikvieskrin, der efter sigende indeholder træ fra Jesus Krybbe. I et andet skrin hviler relikvierne af Saint Jeronimus, Saint Geronimo og Saint Jerome. 

Basilicanen er en af de 7 valfartskirker i Rom.

Basilicaen er åben 7 til 19.

Basilicaen er en af de 4 hovedbesilicaer i Rom. Den oprindelige basilica er fra år 350 og senere ombygget i år 431. Den blev beskadiget ved et jordskælv i 1348 og restaureret nogle år og gange senere. Kirken som den står idag er fra 1743. Basilicaen har Roms højeste kirketårn. 

Kirken har Roms mest ikoniske kirkerum med kasetteloft belagt med det første guld fra 

KONTAKTINFO: ERIK HJULMAND - E-MAIL: ADMIN@ABEA.DK