SIGERICs KIRKER I

ERIKTHEPILGRIM

DAG 1

Chiesa Santo Spirito in Sassia

Kirken er indviet til Helligånden. og kan føres tilbage til King Ine af Wessex's tid (689-728), der udover en kirke også var et herberg/hospital for pilgrimme fra Wessex og et kapel.

Renoveret i 1200 talet og flere gange senere. I 1590 fik kirken dens nuværende facade.

Kirken har et enkelt skib og 10 sidekapeller. Kirkens indre er dekoreret med bemalinger på vægge og lofter.

Kirkens byggestil idag må betragtes som renæssaince stil. 

Kirken er åben fra 7.15-12 og fra 14.50-18.30

Basilica San Lorenzo in Lucina

Basilicaen er det der betegnes en mindre basilica. 

Saint Lorenzo (år 225-258) var skatmester og en af de 7 diakoner i Rom. Og martyr.

En diakon er biskoppens medhjælper i oldkirken.

Basilicaen er indviet til Saint Lorenzo. Tillægsnavnet Lucina er tilført, fordi den grund

som kriken er opført i år 440 på havde tilhørt en romerinde af høj byrd, som skjulte Pave Saint Marcellus (år 308-309) under forfølgelserne af de kristne under kejser Maxentius.

Basikicaen er genem tiderne undergået flere ombygninger og renoveringer, mest markant i den 16. og 17. århundrede og senest med nyindretning af det indre i det 19. århundrede. I basilicaen er som relikvie et stykke af det jern, som Saint Lorenzo blev totureret med ved sit matyrium.

Basilicaen er åben fra kl. 8- 20.

Pantheon Basalica di Santa Maria ad Matyres

Panteon er udtrykket for en tempelbygning græske/romerske guder. Bygningen er opført omkring år 120 og taget i brug i 6. århundrede som kirke, da den daværende pave fik bygningen skænket. Siden renæssancen er kirke også begravelseskirke.

I 609 blev det hedenske tempel indviet som krike til Santa Maria ad Matyres.

Samtidig lod paven vognladninger med martyrknogler fra katakomberne bringe til kirken og bisætte dem under højalteret i et stort relikvieskrin, et badekar fra det nærmeste terme. den da det skete, blev siden kaldt "Alle Helgenes Dag.

Basilicaen er spartansk udsmykket.

Basilicaen er åben 9-18.30 og søndag 9-13.

Basilica dei Santi Dodici Apostoli

Basilica dei Santi Dodici Apostoli er en såkaldt mindre basilica indviet til de 12 apostle. Den oprindelige bygning er fra det 6. hårhundrede og kirken er indviet til Saint Jacob (den yngre) og Saint Philip. Senere indviet til alle tolv apostle.

I basilicaen opbevares relekvier af Saint Jacob og Saint Philip.

Basilicaen blev nærmest jævnet med jorden i et jordskælv i 1300 tallet og blev senere genopført i midten af 1400 tallet, for igen at blive totalt renoveret i startebn af 1700 tallet og fik så en ny facade i 1827. Stilmæssigt må basilicaen ses som barok. Den er indrettet med et overvældende bemalet loft.

Basilicaen er åben: 7-12 og 16-19.

Chiesa San Lorenzo in Panisperna

Kirken er beliggende på det sted hvor Saint Lorenzo led sit matyrium.

Om Saint Lorenzo se Basilica San Lorenzo in Lucina. Kirken har ligeledes som relikvie et stykke af det jern, som Lorenzo blev totureret med. 

Efter traditionen siges det at den første kirke blev bygget af Constanine. I 800 tallet blev den

den ombygget og i 1300 tallet blev den igen ombygget. Kirken blev ligeledes renoveret i 1754., dog er facaden fra 1675. Så kriken er ændret utrolig mange gange siden Sigeric så den i 990.

Skt. Birgitta (Sverige) havde ophold i det tilhørende kloster i 1300 tallet. Kirken har som relikvie en af hendes arme.

Kirken er kun åben i forbindelse med messer, der om hverdagen er kl. 14.00.

Chiesa San Pietro in Vincoli

Kirken er bygget oven på en villa der antagelig  har tilhøret kejser Nero og blev oprindelig opført i det 400 århundrede. Kirken blev renoveret i 800 tallet, da de 2 oprindelige kæder som Saint Peter var lænket med blev forenet ved et mirakel efter at den ene kæde opbevaret af Paven i Rom blev forenet med den anden halvdel, som var opbevaret i en kirke i 

Konstatinobel og ført tilbage til paven i Rom. Kirken er senere blever renoveret, men står mere eller mindre som den oprinde lige. I krypten under højalteret er de 2 lænker opbevaret i et relikvie skrin udført i 1800 tallet. I kirken har Micheangelo udført gravmælet for pave Julius II. Især Mosesstatuen er interessant og skulle i skæget kunne ses ansigterne af paven og Micheangelo.

Kirken er åben 8-12.30 og 15-18 (sommer 19)

Basilica Papale di Santa Maria Maggiore

Basilicaen er en af de 4 hovedbesilicaer i Rom. Den oprindelige basilica er fra år 350 og senere ombygget i år 431. Den blev beskadiget ved et jordskælv i 1348 og restaureret nogle år og gange senere. Kirken som den står idag er fra 1743. Basilicaen har Roms højeste kirketårn. 

Kirken har Roms mest ikoniske kirkerum med kasetteloft belagt med det første guld fra 

Amerika. Basilicaen har det højeste kriketårn i Rom.

Straks man kommer ind i Basilicaen kommer ens opmærksomhed mod hovedalte ret og under dette ser man en dobbelttrappe, der fører ned til en mindre alter.

Under hovedalteret er et relikvieskrin, der efter sigende indeholder træ fra Jesus Krybbe. I et andet skrin hviler relikvierne af Saint Jeronimus, Saint Geronimo og Saint Jerome. 

Basilicanen er en af de 7 valfartskirker i Rom.

Basilicaen er åben 7 til 19.

DAG 2

Basilica Papale di San Pietro in Vaticano

Baclicaen er den første af de 4 hovedbasilicaer i Rom.Den er en af verdens største kirkebygning. Den nuværende afløste en oldkirke opført af Constantin fra 322-333. Den nuværende kirke blev påbegyndt i 1506 og indviet i 1626 og er bygget på det sted hvor Saint Pietro (skt. Peter) og Roms første pave blev korsfestet og begravet. Michelangelo fik at daværende pave frie hænder

til at færdiggøre byggeriet. Skt. Peter er hvilende under hovedalteret. Indtil flere paver er stedt til hvile i basilicaen. Den er overdådigt udsmykket med ikke mindre end 44 altre, 395 skupturer, 778 søjler og135 mosaikker. Der er 5 store porte ind til basilicaen. Den ene er den Hellige Dør - Porta Santa. Kirkegukvet er 200 m langt. Bygnen er 136 m høj inkl. kuplen.

Basilicanen er en af de 7 valfartskirker i Rom.

Basilicaen er åben 7 til 18.30.

Basilica Papale di San Giovanni in Laterano

Basilicaen er en af de 4 hovedbesilicaer i Rom. Basilicaen er endvidere bispedømmet Roms domkirke og dermed Pvens sæde og en del af Vaticanstaten of den katolske kirke formeste domkirke. Kirken er viet til Jesus Kristus, Johannes Døberen og Evangelisten Johannes.

Den første kirke rejstes af Constantin i 324 og derefter en ny kirke i år 460. I 900 tallet efter

et jordskælv blev endnu en ny krike bygget og i 1308 brændte den daværende kirke helt ned og inden den var færdi brændte den endnu en gang ned i 1360. Den nuværende bygning er fra 1650. Basilicaen er den næststørste i Rom.

I baldakinen over højalteret er relikvier i form af Apostlene Peter og Pouls hoveder hvilende.

Basilicaen er en af de 7 valfartskirker i Rom.

Basilicaen er åben 7 til 18.30.

Basilica San Croce di Gerusalemme

Basilicaen er en såkaldt mindre basilica. Ifølge traditionen er basilicaen opført i år 325 til at huse de relikvier, som Santa Helena - kejser Constatins moder - bragte med tilbage fra Jerusalem ved hendes pilgrimsfærd, herunder bl.a. 3 små stykker fra Det Sande Kors, et søm, 2 torne af Den Sande Tornekrone, et stykke af Den Sande Svamp o.f.. I det 800 århundrede blev basilicaen ombygget og i 1100 tallet 

ombygget. I 1700 tallet blev basilicaen nok engang ombygget til dens nuværende udseende i barokstil. I det 2000 århundrede har basilicaen været omgæret med skadaler, idet der er blevet udøvet en litugi, der ikke er i overensstem melse med den traditionelle og "iregulær" levned af gejstlige. Men det er der nu rettet op på.

Basilicaen er åben 7-12.45 og 14-19.

Basilica Papale di San Lorenzo fuori le Mura

Basilicaen er en såkaldt mindre basilica. Den er samtidig en af de 7 valfartskirker i Rom. Den er beliggende "udenfor muren".  Det var i datiden ikke tilladt at blive begravet inden for murerne.

Basilicaen er bygget over Saint Lorenzos grav.

Den første kirke belv bygget i 258 af Constatine og blev senere i år 580 erstatet af en ny. Igen i 1300 tallet blev kirken ombygget og i år 1943 blev basilicaen bombet og genopbygget i 1948.

I krypten under højalteret er Saint Lorenzos sagofag. Der er også flere gjestlige begravet i basilicaen.

Saint Lorenzo var en af de 7 første dikoner i Rom og ansvarlig for at hjælpe de fattige og sørge for kirkens aktriver og fordelingen af den. Han blev martyr i år 258.

Basilicaen er en af de 7 valfartskirker i Rom.

Basilicaen er åben 9-12 og 15.30-19.

KONTAKTINFO: ERIK HJULMAND - E-MAIL: ADMIN@ABEA.DK