SIGERICs KIRKER II

ERIKTHEPILGRIM

DAG 2

Basilica di Santa Maria in Trastevere

Bacilicaen er  det, som kaldes en mindre bacilica. Den er en af Roms ældste kirker. Det første kapel blev opført i 221-227og struktur af den nuværende kirkebygning er opført i 340. Kirken har undergået 2 renoveringer et i det 5. århunderede og det andet i det 8 århundrede og efterfølgende tilbygget i 1140-1143. Den nuværende cafade er fra 1702. I basilicaen er

er flere paver begravet bl.a. pave Callixtus. Af relikver opbevares i et relikvieskrin hovedet af Saint Apollonia og en del af Den hellige Svamp (svampen hvormed Jesus fik eddike på korset).

Basilicaen er åben: 8-21

Cheisa San Crisogno

Kirken er indviet til martyren Saint Chrysogonus. Kirken er en af de første sognekirker i Rom oprindelig bygget i det 4. århundrede og ombygget i det 12. århundrede og igen i det 17. århundrede. I kriken opbevares legmet af den salikårne Anna Maria Taigi i en glaskiste og som relikvier i det tilstødende kloster effekter efter Anna Maria Tai, der blev 

saligkåret i 1920. Ved udgravninger under kirken, kan man se, at den nyeste øverst, bygge over de 2 tidligere kirker. Kirken fremtræder i dag i barokstil.

Kirken er åben fra kl. 7-11.30 - 16-19.30.

Basilica di Santa Cecilia

Den tidligste krike er antagelig fra det 3. år- hundrede og viet til den unge romerske matyr  Cecilia og den nuværende basilica er bygget over det hus hun boede i. I 822 blev basilicaen ombygget og hendes relikvier blev overført til den nye basilica fra Saint Calixtus Catacomber. Basilicaen er blev flere gange i 1700-1800 tallet renoveret. Siden 1527 har en gruppe Benedic- 

tiner nonner boet i klostreret tilknyttet basilicaen. Ikirken findes en mamor skuptur af den døde Santa Cecilia, der betrages som en af de smukkeste barok skulpturer. Den er betagende. Relikvier af Santa Cecilia og hendes mand Saint Valerian er opbevaret i krypten.

Basilicaen er åben 9.15-12.45 og 16-18. 

Basilica di Santa Maria in Cosmedin

Basilica di Santa Maria in Cosmedin er en såkaldt mindre basilica. Den er fra det 6. århun- dredeog lå i det græske kvarter i Rom. Kirken blev renoveret i 800 tallet og igen renoveret mellem 1118-1124. Og igen i 1718 blev den renoveret til  barokstil. I 1894-1899 blev den tilbageført til den nuværende udseende med barokfacaden.

Basilicaen rummer bl.a. Alfanus grav og den formodene hovedskal af Saint Valentinus. (Skt. Valentin). I portioen til basilicaen er den antikke skulptur "The mouth of truth", hvor man kan sætte hånden ind i munden og taler man ikke sandt vil skulturen æde hånden efter gammel overtro. Her skal man stå i kø. Længe.

Basilicaen er åben: 9-18.

DAG 3

Chiesa Santa Sabina all'Aventino

Basilicaen er beliggende på Aventine højen og opført i 5. tallet og indviet til Santa Sabina, der var en martyr i den 2. århundrede. Baslicaen er en såkaldt mindre basilica. Aventine højen var den gang et eksklusivt sted og Sabina må der- for have været en meget rig kristen kvinde. Basilicaen blev renoveret i 800 tallet og i 1586 blev det indre af basilicaen ombygget og be

tegnet som en skændsel af datiden. Den er renoveret så sent som i 1936-1938 efter at have haft en omtumlet tilværelse i slutningen 1800 tallet.

Kirken er åben 8.15-12.30 og 15.30-18. (nuværenden)

Basilica dei Santi Bonifacio e(d) Alessio

Bacilicaen er indviet til Saint Bonifacio fra Tarsus. Imidlertid er der tvivl om, hvorvidt Saint Bonifacio overhovedt har eksisteret. Han skulle have været en græsk dames slave og elsker og han led matyrium i Tarsus (Tyrkiet). Usædvanligt har den katolske kirke slettet ham som helgen selvom basilicaen er indviet til ham

Basilicaen er opført imellem det 3. og 4. århun- 

drede. I 1261 blevbacilicaen renoveret igen i 1582, 1750 og senest mellem 1852-60. I højalteret er relikvie af Saint Thomas af Canterbury) Kong Karl den IV af Spanien er begravet i kirken (d. 1819). I kapellet er en ikon Madonna di sant'Alessio dateret fra 12.-13. århundrede.

Basilicaen er åben 8.30-12.30 og 15.30-18.30. (sommer til 20) 

Basilica di San Sebastiano fuori le mura

Langs Via Appia Antica er der flere catacomber Disse undergrunds kirkegårde blev brugt af kristne til at begrav deres afdøde og sikre martyrerne en gravplads. Catacomben er kendt side et 3. århundrede. San Sebastino var en kendt romersk martyr i det 3. århunderde Over catacomben blev allerede i det 4. århundrede bygget en bacilica og den nuværende er date- 

ret til 1612. I basilicaens højalter hviler relikvierne af den pil som dræbte San Serbastino og noget af den søjle, han var fæstet til ved sit matyrium. 

Basilicaen er en af de 7 valfartskirker -17.

Basilica Papale di San Paolo fuori le mura

Baclicaen er en af de 4 pavelige hovedbasilicaer i Rom. Den første kirkebygning blev opført i år 324.

Allerede i 386 blev den udvidet. I det 5. århundre de var den større end daværende Peterskirken. I de mellemliggende år frem til 1823 blev basilicaen ombygget, tilbygget renoveret invendig og udvendig. I 1823 under reparationsarbejde brændte basilicaen ned og derfra og til 1855 blev

nyopført og nyindrettet som den tog sig ud før branden. Under Basilicaens højalter er Saint Paolos sargufag. Det skal erindres, at hans hvovedskal hviler som relikvie i

Basilica Papale di San Giovanni in Laterano.

Basilicanen er en af de 7 valfartskirker i Rom.

Basilicaen er åben 7 til 19.

DAG 4

Basilica di Santa Agnese fuori le mura

Basilicaen er en såkald mindre basilica og er

uden for Roms mur og basilicaen er bygget over Catacombs di Santa Agnese. En stor basilica blev bygget i det 4. århundrede og ruinerne kan stadig ses ved siden af mausuleet for Santa Constaza på den sammen grund. Den eksiste- rende basilica er bygget i det 7. århundrede. Ander højalteret i catacomben siges er Santa

er Santa Agnese stedt til hvile. Canstantine I's datter Constantina er begravet i et mausuleum på samme grund. Mausuleet er kirke og Canstatina hviler i en stor sagofag. Mausuleet har været renoveret flere gange senest i det 19. århundrede.

Basilicaen er åben 9-12 og 15-18.

Catacombe di San Valentino

Catacombe di San Velentino kendes fra det 3. århundrede. Valentino var en romersk kristen præst og martyr. Han var begravet uden for catacomben i en grav, der senere i 600 tallet blev bygget en basilica, som senest blev restu reret i midten af 1100 tallet og omtalt i 1300 tallet og næst som nogle ruiner i slutningen af 1500 tallet var synlige. I dag er der næsten

tilbage af cadacomben. Der er derfor ikke adgang til anlæget, som kun kan ses fra vejen.

Chiesa dei Santi Vincenzo e Anasasio a Trevi

Kirken ligger ved Trevi Fontænen i central Rom.

Første gang kirken nævnes er i år 962. Kirken som den nuværende er en ombygning i 1650 af den da eksisterende. Kirken er i barokstil. Kirken er indviet til Saint Vincenzo og Saint Anastasio. Saint Vencenzo er en spansk dikon og martyr død i 304. Anastatio var pave fra 399 til 401 som den 39. pave. Kirken er ved bsøget 

under restaurering og der var derfor ikke adgang til kirkens indre.


KONTAKTINFO: ERIK HJULMAND - E-MAIL: ADMIN@ABEA.DK