DE SYV VANDFARTSKIRKER ROM I

DE SYV VALFARTSKIRKER - ROM

                                                                                                                                             

Fortsæt til DEL II

Tilbage i midten af et 1500 århundrede fik pilgrimsfærd et voldsomt opsving under mod reformationen. i Jubelåret 1575 var der i Rom 145.000 pilgrimme og i 1625 var tallet steget til 600.000. 

Den romerske "apostel" San Philippo Neri satte pilgrimsfærden i system i Rom i sidste havldel af 1500 tallet.

De 7 valfartskirker blev kernepunktet, idet der i disse indgik de 4 Pavelige Basilicaer.

Det er selv idag muligt at vandre mellem De 7 Valfartskirker på 2-3 dage.

Der er 24 km imellem dem. Metro og taxa kan med lethed anvendes og gør bestemt ikke oplevelsen mindre spændende.


Basilica Papale di San Pietro in Vaticano


Basilicaen er den første af de 4 hovedbasilica er i Rom. Den er en af verdens største kirke bygning. Den nuværende afløste en oldkirke opført af Constantin fra 322-333. Den nuvæ rende kirke blev påbegyndt i 1506 og indviet i 1626 og er bygget på det sted hvor Saint Pietro (Skt. Peter) og Roms første pave blev korsfes tet og begravet. Michelangelo fik at daværen de pave frie hænder til at færdiggøre byggeriet. Skt. Peter er hvilende under hoved alteret. Indtil flere paver er stedt til hvile i basilicaen.

              DEL I

Den er overdådigt udsmykket med ikke mindre end 44 altre, 395 skupturer, 778 søjler og135 mosaikker. Der er 5 store porte ind til basilicaen. Den ene er den Hellige Dør - Porta Santa. Kirkegukvet er 200 m langt. Bygningen er 136 m høj inkl. kuplen.

Basilicanen er en af de 7 valfartskirker i Rom.

Basilicaen er åben 7 til 18.30.


Basilica Papale di San Paolo fuori le mura


Baclicaen er en af de 4 pavelige hovedbasilicaer i Rom. Den første kirkebygning blev opført i år 324.

Allerede i 386 blev den udvidet. I det 5. århundre de var den større end daværende Peterskirken. I de mellemliggende år frem til 1823 blev basilicaen ombygget, tilbygget renoveret invendig og udvendig. I 1823 under reparationsarbejde brændte basilicaen ned og derfra og til 1855 blev

nyopført og nyindrettet som den tog sig ud før branden. Under Basilicaens højalter er Saint Paolos sargufag. Det skal erindres, at hans hvovedskal hviler som relikvie i

Basilica Papale di San Giovanni in Laterano.

Basilicanen er en af de 7 valfartskirker i Rom.

Basilicaen er åben 7 til 19.


Basilica di San Sebastiano fuori le mura

Langs Via Appia Antica er der flere catacomber Disse undergrunds kirkegårde blev brugt af kristne til at begrav deres afdøde og sikre martyrerne en gravplads. Catacomben er kendt side et 3. århundrede. San Sebastino var en kendt romersk martyr i det 3. århunderde Over catacomben blev allerede i det 4. århund rede bygget en bacilica og den nuværende er dateret til 1612. I basilicaens højalter hviler relikvierne af den  pil som dræbte San Serbastino og noget af den søjle, han var fæstet til ved sit matyrium. 

Basilicaen er en af de 7 valfartskirker.

Basilicaen er åben  9 - 17.


Basilica Papale di San Giovanni in Laterano


Basilicaen er en af de 4 hovedbesilicaer i Rom. Basilicaen er endvidere bispedømmet Roms domkirke og dermed Pvens sæde og en del af Vaticanstaten of den katolske kirke formeste domkirke. Kirken er viet til Jesus Kristus, Johannes Døberen og Evangelisten Johannes.

Den første kirke rejstes af Constantin i 324 og derefter en ny kirke i år 460. I 900 tallet efter

et jordskælv blev endnu en ny krike bygget og i 1308 brændte den daværende kirke helt ned og inden den var færdi brændte den endnu en gang ned i 1360. Den nuværende bygning er fra 1650. Basilicaen er den næst største i Rom.

I baldakinen over højalteret er relikvier i form af Apostlene Peter og Pouls hoveder hvilende.

Basilicaen er en af de 7 valfartskirker i Rom.

Basilicaen er åben 7 til 18.30.