OM PILGRIMSMÅL II

OM PILGRIMSMÅL

Det var hermed afslutningen. Retur.

SANKT JACOBS GRAV

KATEDRALEN I SANTIAGO

DE COMPOSTELA

Den mægtige romanske katedral, opført ca. 1075-1122 over en ældre kirke fra 800-t., er en treskibet bygning med stort tværskib, gallerier, koromgang og talrige kapeller; senere er tårne og kuppel kommet til.

Den store trappe er fra ca. 1600, og den rigt skulptursmykkede vestfacade i barok fra

midten af 1700-t. Sydportalen, Puerta de las Platerías, har endnu sin oprindelige skulpturelle udsmykning fra begyndelsen af 1100-t.; den berømte portal i vest, Pórtico de la Gloria, er udført af Maestro Mateo 1168-88.

Santiago de Compostela er opstået på det sted, hvor apostlen Jakob ifølge legenden er begravet. Stedet blev opdaget i 813 af en eremit, og under Alfonso 2. af Asturien opførtes en lille kirke, som under Alfonso 3. (838-910) erstattedes af en større.

Byen fik i middelalderen stigende betydning som valfartssted for pilgrimme fra hele Europa. Endnu i dag (2011) følger pilgrimme de gamle ruter, El Camino de Santiago, gennem Frankrig og Spanien forbi klostre og herberger.

Byen blev residens for prinser af Asturien og León. Maurere og normanner ødelagde flere gange byen. I 1525 blev universitetet grundlagt.

DEL II

FRANZ AF ASSISIS GRAV

Basilica di San Francesco (Den hellige Frans' basilika) er gravkirke for Frans af Assisi og hovedkirke for den gren af franciskanerordenen, der kaldes konventualerne. Den ligger i Assisi, Italien. Den hellige Frans af Assisi døde den 3. oktober 1226. Allerede i 1227 blev han helgenkåret. Lederen af franciskanerordenen var broder Elias, som straks gik i gang med at bygge en kirke til at rumme helgenens jordiske rester. Allerede i 1230 kunne de overflyttes til den nybyggede kirke, hvor dog færdiggørelse og kunstnerisk udsmykning fortsatte længe endnu. Kirken blev bygget i to planer: en lav og dunkel underkirke og en høj og lys overkirke. Under højalteret i underkirken blev Frans begravet. Senere er der udgravet en kryptkirke omkring helgengraven, som indtil da havde været utilgængelig, idet broder Elias frygtede at nabobyer, især Perugia, skulle forsøge at sætte sig i besiddelse af de værdifulde relikvier med våbenmagt.

San Francesco kirken er udsmykket af tidens bedste kunstnere, heriblandt Cimabue, Simone Martini, Pietro Lorenzetti og ganske særligt Giotto, som på væggene i overkirken har malet en serie billeder fra Frans' liv.

Basilikaen og andre bygninger og steder i området har været på UNESCOs verdensarvsliste siden 2000.