OM PILGRIMSPAS II

OM PILGRIMSPAS - COMPOSTELLA - TESIMONIUM


Det var hermed afslutningen. Retur.


Når du er kommet frem til dit pilgrimsmål, har du ofte mulighed for at bede om en doku mentation for din pilgrimsvandring fra dit startspunkt til pilgrimsmålet. For at opnå do kumentationen, skal du ofte kunne fremvise dit pilgrimspas, der kan dokumentere at du er kommet frem ved vandring (evt. cykle/hest) og at du har vandret med udgangspunkt i et religisøst ønske.

I Spanien kan du i Santiago modtage et såkaldt Compostella, der på latin dokumenterer at du har vandret mindst de sidste 100 km før Santiago. Du kan også bede/ købe et bevis på hvor mange kilometer du har vandret og på hvilke pilgrimsvej.

Du skal du have mindst 2 stempler i dit pil grimspas de sidste 100 km uanset hvor langt du har vandret, hvor du kun kan nøjes med 1 pr. dag.

Compostella kan du bede om på Pilgrimskon- toret i Santiago. Du bør lægge en donation for det.

Compostella kan som nævnt være med bag- grund i en relegiøs vandring, men du kan også få et Compostella, hvis du blot ønsker det, det ser lidt anderledes ud.

Eller du kan helt lade være med at få en doku mentaion på din vandring. Det er op til dig.

På den anden side, så bed om at udstedt en dokumentation. Du kan jo altid lægge den i skuffen eller på hylden.

DEL II

Hvordan er det ved pilgrimsvandring i Frankrig og Italien. det er såmen ikke så meget forskellig fra Spanien.

Ved de store udgangspunkter i Frankrig for pil- grimsvandring Le Puy, Arlés og Vezelay, kan du få pilgrimspas i enten den lokale katedral eller på turistbureau eller et herberg. Og samtidig få dit første stempel.

I Frankrig er der ikke nogen kirkelig organisa tion der udsteder et dokument på din pilgrimsvandring, da pilgrimsvandringen har slutmål i Santiago.

I Italien kan du kontakte den italienske pilgrimsorganisation knyttet til det pilgrimsmål du vil vandre til og få tilsendt et pilgrimspas. Det kan være pilgrimsvandrning til Rom eller til Assisi. Begge pilgrimsmål udsteder Testimonium.

For at få udstedt et Testimonimum i Rom skal du have vandret de sidste 110 km før Rom. I Assisi skal du have vandret mindst fra La Verna, der var Franz af Assisi mest benyttede opholds kloster.

I Rom få du udstedt Testimonium i Vaticankon toret, der er beliggende i Vaticanet til venstre for Peters Kirken, hvor du vandre op i kolonaden til Schweizergade vagten. Her beder du om at få udstedt et Testimonium. De anvisewr dig vejen til Vaticankontoret.

I Assisi er det på Pilgrimskontoret i Klosterkirken. Den ligger lige frem for indgangen til kirken. Bed vagten om adgang til kontoret.