SICERICs KIRKER I

I SIGERICs FODSPOR - ROM

16. JULI - 19. JULI  2019                                                                                                         Retur

VSICERICs

KIRKER I

ROM

ROM

AFSTAND:             KM

AFSTAND TOTAL    74 KM

VEJR: 

HØJDEMETER:     


Chiesa Santo Spirito in Sassia


Kirken er indviet til Helligånden. og kan føres tilbage til King Ine af Wessex's tid (689-728), der udover en kirke også var et herberg/hospital for pilgrimme fra Wessex og et kapel.

Renoveret i 1200 talet og flere gange senere. I 1590 fik kirken dens nuværende facade.

Kirken har et enkelt skib og 10 sidekapeller. Kirkens indre er dekoreret med bemalinger på vægge og lofter.

Kirkens byggestil idag må betragtes som renæssaince stil. 

Kirken er åben fra 7.15-12 og fra 14.50-18.30


Basilica San Lorenzo in Lucina


Basilicaen er det der betegnes en mindre basilica. 

Saint Lorenzo (år 225-258) var skatmester og en af de 7 diakoner i Rom. Og martyr.

En diakon er biskoppens medhjælper i oldkirken.

Basilicaen er indviet til Saint Lorenzo. 

Tillægsnavnet Lucina er tilført, fordi den grund

som kriken er opført i år 440 på havde tilhørt en romerinde af høj byrd, som skjulte Pave Saint Marcellus (år 308-309) under forfølgelserne af de kristne under kejser Maxentius.

Basikicaen er genem tiderne undergået flere ombygninger og renoveringer, mest markant i den 16. og 17. århundrede og senest med nyindretning af det indre i det 19. århundrede. I basilicaen er som relikvie et stykke af det jern, som Saint Lorenzo blev totureret med ved sit matyrium.

Basilicaen er åben fra kl. 8- 20.


Pantheon Basalica di Santa Maria

ad Matyres


Panteon er udtrykket for en tempelbygning græske/romerske guder. Bygningen er opført omkring år 120 og taget i brug i 6. århundrede som kirke, da den daværende pave fik bygningen skænket. Siden renæssancen er kirke også begravelseskirke.

I 609 blev det hedenske tempel indviet som krike til Santa Maria ad Matyres.

Samtidig lod paven vognladninger med martyrknogler fra katakomberne bringe til kirken og bisætte dem under højalteret i et stort relikvieskrin, et badekar fra det nærmeste terme. den da det skete, blev siden kaldt "Alle Helgenes Dag".

Basilicaen er spartansk udsmykket.

Basilicaen er åben 9-18.30 og søndag 9-13.

Basilica dei Santi Dodici Apostoli

Basilica dei Santi Dodici Apostoli er en såkaldt mindre basilica indviet til de 12 apostle. Den oprindelige bygning er fra det 6. hårhundrede og kirken er indviet til Saint Jacob (den yngre) og Saint Philip. Senere indviet til alle tolv apostle.

I basilicaen opbevares relekvier af Saint Jacob og Saint Philip.

Basilicaen blev nærmest jævnet med jorden i et jordskælv i 1300 tallet og blev senere genopført i midten af 1400 tallet, for igen at blive totalt renoveret i startebn af 1700 tallet og fik så en ny facade i 1827. Stilmæssigt må basilicaen ses som barok. Den er indrettet med et overvældende bemalet loft.

Basilicaen er åben: 7-12 og 16-19.

Chiesa San Lorenzo in Panisperna

Kirken er beliggende på det sted hvor Saint Lorenzo led sit matyrium.

Om Saint Lorenzo se Basilica San Lorenzo in Lucina. Kirken har ligeledes som relikvie et stykke af det jern, som Lorenzo blev totureret med. 

Efter traditionen siges det at den første kirke blev bygget af Constanine. I 800 tallet blev den ombygget og i 1300 tallet blev den igen ombygget. Kirken blev ligeledes renoveret i 1754., dog er facaden fra 1675. Så kriken er ændret utrolig mange gange siden Sigeric så den i 990.

Skt. Birgitta (Sverige) havde ophold i det tilhørende kloster i 1300 tallet. Kirken har som relikvie en af hendes arme.

Kirken er kun åben i forbindelse med messer, der om hverdagen er kl. 14.00.

Chiesa San Pietro in Vincoli

Kirken er bygget oven på en villa der antagelig  har tilhøret kejser Nero og blev oprindelig opført i det 400 århundrede. Kirken blev renoveret i 800 tallet, da de 2 oprindelige kæder som Saint Peter var lænket med blev forenet ved et mirakel efter at den ene kæde opbevaret af Paven i Rom blev forenet med den anden halvdel, som var opbevaret i en kirke i Konstatinobel og ført tilbage til paven i Rom. Kirken er senere blever renoveret, men står mere eller mindre som den oprinde lige. I krypten under højalteret er de 2 lænker opbevaret i et relikvie skrin udført i 1800 tallet. I kirken har Micheangelo udført gravmælet for pave Julius II. Især Mosesstatuen er interessant og skulle i skæget kunne ses ansigterne af paven og Micheangelo.

Kirken er åben 8-12.30 og 15-18 (sommer 19)